Mededelingen

17 september 2021

Spokentochten tot nader bericht geannuleerd.

Tot onze spijt moeten wij u helaas berichten dat de Spokentochten tot nader bericht geannuleerd zijn.

We hebben tot dit besluit moeten komen in verband met de huidige situatie omtrent de populatie wilde zwijnen in het Heijkersbroek. Dit bosperceel maakt een belangrijk onderdeel uit van onze tocht. De groei van de populatie wilde zwijnen leidt steeds vaker tot zelfs gevaarlijke confrontaties tussen deze dieren en recreanten. Tot onze grote spijt moeten we naar onze mening concluderen dat wij uw en onze veiligheid op dit moment onvoldoende kunnen garanderen. Het spreekt voor zich dat dit nooit het uitgangspunt mag zijn.

Wij spannen ons er voor in om zo snel als mogelijk weer op een veilige en verantwoorde manier tochten te organiseren. Als het weer zover is hopen wij van harte u als gast de stuipen op het lijf te mogen jagen!

Mededelingen