Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Stichting Spook Ell

Artikel 1 – Boekingen

1.1 – Een boeking komt tot stand zodra de opdrachtnemer een getekend boekingscontract van de opdrachtgever heeft ontvangen.

1.2 – Degene die, namens of t.b.v. de opdrachtgever, de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze boeking voortvloeien.

1.3 – In onvoorziene (weers-)omstandigheden houden wij ons het recht voor van de overeenkomst af te wijken indien de veiligheid of gezondheid van de deelnemers in gevaar komt. Ook bij veranderde (lokale) wetgeving houden wij het recht voor tot programmawijziging of annulering.

1.4 – Eventuele, door de opdrachtgever gemaakte kosten bij annulering kunnen niet op de opdrachtnemer worden verhaald.

Artikel 2 – De prijs van de tocht

2.1 – De prijs van de tocht is  €15,- per deelnemer.

2.2 – Wanneer het aantal deelnemers dat werkelijk deelneemt aan de tocht, hoger is dan vooraf is opgegeven, dan wordt dit voor aanvang verrekend.

2.3 – Indien het aantal deelnemers lager is dan door de opdrachtgever is opgegeven, vindt geen terugbetaling plaats indien anders is afgesproken.

Artikel 3 – Betaling

3.1 – Bij het online reserveren van de tocht vult u online het aantal deelnemers in. Vervolgens worden deze betaald via IDeal of Bancontact.

Stichting Spook accepteert geen contante betalingen, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 5 – Groepsgrote
De maximale groepsgrootte is vanwege veiligheid vastgesteld op 6 personen. Mocht u zich aanmelden met minder dan 6 personen, dan behoudt Stichting Spook het recht om groepen samen te voegen om een soepelere doorstroming te garanderen.

Artikel 6 – Algemene voorwaarden

6.1 – Deelname geschiedt te allen tijden op eigen risico en verantwoording.

6.2 – Door de opdrachtnemer, Gemeente en derden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of als gevolg van de uitvoering van de tocht.

6.3 – Voor eventuele schade, veroorzaakt door de deelnemers, aan de omgeving waar de tocht plaatsvindt, aan apparatuur of effecten, zal de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

6.4 – De opdrachtgever dient alle deelnemers op de hoogte te brengen van het eigen risico van deelname aan de tocht.

6.5 – Vanwege de schrikeffecten en het ongelijke terrein, raden wij mensen met een zwak hart, cardiaal belast en mensen die slecht ter been zijn van deelname af te zien.

6.6 – De deelnemers moeten de route van de tocht volgens afspraak volgen. Bij moedwillige afwijking hiervan is de organisatie gerechtigd de tocht direct te doen staken en te annuleren.

6.7 – Tijdens de tocht is het verboden om te roken, alcoholische drank te nuttigen en rommel achter te laten.

6.8 – Aanwijzingen van de organisatie, begeleiders en medewerkers, moeten te allen tijden worden opgevolgd.

6.9 – De opdrachtgever en de deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden zoals in dit contract bij artikel 6 vermeld.

6.10 – In situaties, welke niet in het boekingscontract worden beschreven, beslist de opdrachtnemer over de te nemen maatregelen.

6.11 – De minimumleeftijd voor deelname aan de tocht bedraagt 16 jaar.