Datums spokentochten 2021

Voorjaar 2021


* vanwege Covid-19 geen tochten.


Najaar 2021


18 september*
9 oktober


* De tocht van 18 september is onder voorbehoud.