Datums spokentochten 2018

Voorjaar:
10 maart 2018
24 maart 2018

Najaar:
15 september 2018
13 oktober 2018